Hiša SP

  • 01_Objekt
  • 02_Objekt
  • sp_1
  • sp_2
  • sp_3

Enostanovanjski objekt je sestavljen iz dveh delov; osnovne bivalne enota in sekundarnega objekta. Oba dela sta med seboj povezana z povezovalnim objektom, ki ima ravno streho. Konstrukcijska zasnova zunanjih in notranjih zidov hiše je klasična zidana z armiranobetonskimi horizontalnimi in vertikalnimi vezmi. Vmesne medetane plošče so armiranobetonske. Dvopakno ostrešje je klasično leseno.

No Comments Yet.

Leave a reply