IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO V KOMPLEKSU ŠPORTNI PARK KOČEVJE

  • 01_Situacija ureditve
  • 02_Situacija drenaž
  • 03_Detajl vzdolžnega drenažnega jarka in nasipa

Obstoječe pomožno igrišče z naravno travo se izvede kot igrišče z umetno travo. Izkopan humus obstoječega igrišča se v manjši količini ponovno uporabi pri urejanju novega igrišča, preostala količina humusa pa se odvede na stalno deponijo. Na območju igrišča se izvedejo drenažna rebra, v katera se položi geoteksil. Drenažna rebra se zapolnijo z drenažnim rizlom. Planum se nato statično utrjuje in prekrije z geoteksilom. Pod igriščem se izvede 50 cm nasip drobljenca granulacije 16/32 mm. Potrebno statično urejevanje kamnitega naspita se izvaja v slojih po 25 cm. Nato se položi kamniti tampon drobljenca finejše granulacije. Planiranje zgornjega tampona se izvede na centimetrsko natančnost. Kot podloga za polaganje umetne trave se na tampon izvede izravnava peska. Nato se na pripravljeno podlago položi visokokvalitetna manofilmanentna umetna trava višine 60 mm. Z novo ureditvijo igrišča z umetno travo se ne bo zmanjšala možnost zadrževanja vode na delu obravnavanega zemljišča.

No Comments Yet.

Leave a reply