Portfolio Category: STATIKA

SMARTmelamine

Umestitev nove tehnološke opreme prezračevalnega sistema, elektro omar in hladilnika na že obstoječi strehi se izvede z zasnovo nove jeklene konstrukcije. Konstrukcija je podprta z armiranobetonskimi stebri obstoječega objekta, ki so ustrezno nadvišani. Horizontalna jeklena konstrukcija prezračevalnega sistema je na eni strani (ob fasadi objekta) podprta na jekleni stebričast sestav, na drugi pa na jekleni…
Preberite več

SMOLARNA MELAMIN

Zaradi različnih tehnoloških ukrepov znotraj obstoječe smolarne ''SMOLE II'' so bila v zgodovini že večkrat izvedena manjša in večja gradbena dela. V ta namen je bil s strani našega podjetja izveden 3D statični model konstrukcije, le ta pa je bil pred izvedbo teh ukrepov vedno preverjen in ažuriran. Obstoječi objekt smolarne je pravzaprav izveden v…
Preberite več

MELAMIN d.d. – ZALOGOVNIK ODPADNEGA ZRAKA

Jekleni zalogovnik odpadnega zraka se sestoji iz spodnjega dna debeline pločevine 6 mm, spodnjih dveh vojev plašča debeline 6 mm in višine 2,00 m, zgornjih dveh vojev plašča debeline 5 mm in višine 2,00 m in zgornjega dna pločevine 5 mm. Skupna višina zalogovnika znaša 11,595 metrov. Zgornje in spodnje dno zalogovnika sta izvedena kot…
Preberite več

HIŠA M

Objekt je temeljen na armiranobetonski talni plošči, ki je zaradi čim bolj enakomernih kontaktnih napetosti zasnovana v  tlorisni ''organski'' obliki. S takšno zasnovo temeljenja in ostalih delov konstrukcije se je hiša na ''barjanskih'' tleh lahko izvedla brez globokega temeljenja, seveda s posedki v načrtovanih mejah, ki so bili tekom gradnje in po njej tudi kontrolirane…
Preberite več