Portfolio Category: STATIKA

MELAMIN d.d. – OBJEKT KLAS

Rekonstrukcija objekta, ki je izveden kot pretežno okvirna armiranobetonska konstrukcija s stebri in prečkami, ki so med seboj horizontalno povezani preko togih diafragem (armiranobetonskih plošč), je bila izvedena na podlagi temeljitih analiz posameznih možnih variant rekonstrukcije. Tehnično in ekonomsko najoptimalnejša je bila izbrana varianta rekonstrukcije, ki predvidi pretvorbo obstoječega okvirnega nosilnega sistema v pretežno stenasti…
Preberite več

REM d.o.o. – Obstoječa hala v Obrtni coni 2

Obravnavan industrijski objekt, sestavni del kompleksa objektov družbe v Obrtni coni Trebnje, je v kleti zasnovan kot monolitna armiranobetonska konstrukcija iz sistema nosilnih okvirjev v obeh, med seboj pravokotnih, smereh. Temeljenje armiranobetonskih stebrov je izvedeno na točkovnih temeljih, armiranobetonska obodna stena pa je temeljena na pasovnem temelju. Horizontalno nosilno konstrukcijo nad kletjo predstavlja armiranobetonska plošča,…
Preberite več

Inotherm d.o.o. – PODEST KLIMATA NA STREHI

Jekleno nosilno konstrukcijo sestavljajo dva čelna okvirja v prečni smeri, dva palična nosilca v vzdolžni smeri ter vmesna povezovalna horizontalna nosilna konstrukcija. Čelni okvir v prečni smeri je zasnovan iz HEA stebričkov in HEA prečk. Palični nosilec v vzdolžni smeri premošča razdaljo 12. metrov.. Le ta je sestavljen iz spodnjega nateznega pasu iz tipskih vročevaljanih…
Preberite več

Modularni objekt Freiburg

Za pogodbenega investitorja iz Nemčije je bil za naročnika REM d.o.o. analiziran modularni kontejnerski objekt v mestu Freiburg. Analiza kontejnerskih objektov je obsegala deset modularnih kontejnerskih enot, ki so višinsko opredeljene v P+1. Posamezna modularna enota sestoji iz konstrukcije poda, stebrov in konstrukcije stropa. Konstrukcijo poda sestavljajo vzdolžni in prečni, zunanji  hladno oblikovani jekleni profili…
Preberite več