Portfolio Category: STATIKA

PROIZVODNI OBJEKT REM

Objekt, preprostih pravokotnih oblik, je proizvodno in proizvodno – skladiščni objekt. Obsega pisarniški in proizvodni del. Predvideva se gradnja v štirih fazah: 1. faza predvideva gradnjo proizvodnega in pisarniškega dela s kletjo, 2. faza zunanjo ureditev ob pisarniškem in proizvodnem delu, 3. faza graditev pritličnega skladišča in zadnja, 4. faza predvideva zunanjo ureditev zahodne parcele…
Preberite več

Hiša SP

Enostanovanjski objekt je sestavljen iz dveh delov; osnovne bivalne enota in sekundarnega objekta. Oba dela sta med seboj povezana z povezovalnim objektom, ki ima ravno streho. Konstrukcijska zasnova zunanjih in notranjih zidov hiše je klasična zidana z armiranobetonskimi horizontalnimi in vertikalnimi vezmi. Vmesne medetane plošče so armiranobetonske. Dvopakno ostrešje je klasično leseno.
Preberite več

Zdravstveni dom Trebnje

Severni trakt ZD Trebnje je samostojen objekt v sklopu več objektov, kateri zaključujejo celovito strukturo zdravstvene dejavnosti na tem področju. Obravnavan objekt je delno podkleten, obsega pa pritličje in eno nadstropje. Objekt je v osnovi armiranobetonska okvirna konstrukcije z zidanimi, penobetonskimi, polnili, kje se na prečke in stebre okvirja nalagajo monolitne armiranobetonske plošče, katere predstavljajo…
Preberite več

HIŠA P

Stanovanjski objekt je sestavljen iz treh etaž, servisne kleti, bivalnega pritličja in spalne mansarde. Hiša ima dva vhoda, enega v kleti ob pokritem nadstrešnem delu za dva avtomobila, drugega v pritličju. Iz dnevne sobe in sobe za goste vodijo steklene površine na teraso. Vertikalno komunikacijo omogoča notranje stopnišče. Nad nadkritim delom za avtomobila se nahaja…
Preberite več