HIŠA M

  • 2016_7_1
  • 2016_7_2
  • 2016_7_4
  • 2016_7_3
  • 2016_7_5
  • 2016_7_6
  • 2016_07_1
  • 2016_07_2

Objekt je temeljen na armiranobetonski talni plošči, ki je zaradi čim bolj enakomernih kontaktnih napetosti zasnovana v  tlorisni ''organski'' obliki. S takšno zasnovo temeljenja in ostalih delov konstrukcije se je hiša na ''barjanskih'' tleh lahko izvedla brez globokega temeljenja, seveda s posedki v načrtovanih mejah, ki so bili tekom gradnje in po njej tudi kontrolirane s stalnim monitoringom. Vertikalno nosilno konstrukcijo objekta predstavljajo armiranobetonske stene in okrogli jekleni stebri, katerih notranjost je zapolnjena z drobnozrnatim betonom. Orientacija armiranobetonskih sten je približno enakomerno razporejena v obeh ortogonalnih smereh. Nekaj sten je tudi poševnih. Z namenom zagotavljanja duktilnega obnašanja konstrukcije v primeru potresa, je na kritičnih območjih stenskih elementov izvedeno ustrezno armiranje. Horizontalno nosilno konstrukcijo prestavljajo armirano betonske plošče, znotraj katerih, so zaradi tehnoloških, komunikacijskih in instalacijskih zahtev izvedene odprtine. Vertikalna komunikacija med nadstropji je zagotovljena preko enoramnih armiranobetonskih stopnic iz pritličja v nadstropje in preko jeklene stopniščne rame iz nadstropja v mansardo. Nosilna konstrukcija mansarde je zasnova iz jeklenih elementov.

No Comments Yet.

Leave a reply