Portfolio Category: STATIKA

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

Obstoječi objekt Zdravstvenega doma Kočevje je po zasnovi zidana konstrukcija iz opečnatega zidovja, ki je  bil zgrajen v času, ko graditelji še niso upoštevali vpliva obtežbe potresa. Dandanes je pri rekonstrukcijah obvezno upoštevati tudi obtežbo potresa. Zaradi dodajanja nove lahke etaže za potrebe razširitve obstoječega objekta so bile tekom projekta kontrolirane tako obstoječe, kot tudi…
Preberite več

NADSTREŠEK GLASBENE ŠOLE VELIKE LAŠČE

Jeklen nadstrešek, dimenzij 1.7 metra x 3,2 metra je lociran nad vhodom v Glasbeno šolo v Velikih Laščah. Primarno nosilno konstrukcijo predstavljajo jekleni nosilci, sestavljeni iz pločevin v zgornjem in spodnjem pasu, ki sta med seboj povezana z okroglimi jeklenimi cevmi. Nadstrešek je konzolno sidran v že obstoječo vertikalno nosilno konstrukcijo.
Preberite več

VSO LEVJI DVOREC, TREBNJE

Nosilna konstrukcija stanovanjskih objektov je sistem armiranobetonskih nosilnih sten, razporejenih v obeh ortogonalnih smereh. To omogoča stabilnost konstrukcije v sled delovanja sil potresa oziroma vetra. Medetažno nosilno konstrukcijo predstavljajo monolitne armiranobetonske plošče. Večji razponi med stenami v kleti so bili premoščeni s stenskimi armiranobetonskimi nosilci. Opečnate fasadne in predelne stene so zazidane naknadno. Objekti so…
Preberite več

VSO VIDEM DOL

Nosilna konstrukcija stanovanjskih objektov je zasnovana z nosilnimi armiranobetonskimi stenami v obeh ortogonalnih smereh. Medetažno nosilno konstrukcijo predstavljajo monolitne armiranobetonske plošče. Notranje nenosilne pregradne stene med stanovanji in hodnikom so pozidane naknadno iz opečnatega modularnega zidaka. Vse predelne stene znotraj stanovanj so lahke, suhomontažne. Zaradi pričakovanih vertikalnih pomikov armiranobetonski plošč, so stiki montažnih sten s…
Preberite več