VSO VIDEM DOL

  • 2007_1_5
  • 2007_1_4
  • 2007_1_2
  • 2007_1_3
  • 2007_1_1
  • 2007_1_6
  • 2007_1_7

Nosilna konstrukcija stanovanjskih objektov je zasnovana z nosilnimi armiranobetonskimi stenami v obeh ortogonalnih smereh. Medetažno nosilno konstrukcijo predstavljajo monolitne armiranobetonske plošče. Notranje nenosilne pregradne stene med stanovanji in hodnikom so pozidane naknadno iz opečnatega modularnega zidaka. Vse predelne stene znotraj stanovanj so lahke, suhomontažne. Zaradi pričakovanih vertikalnih pomikov armiranobetonski plošč, so stiki montažnih sten s stropno ploščo izvedeni z dilatacijo. Stopnice so enoramne delno spiralne, vpete v armiranobetonska stopniščna jedra.

Streha objektov razčlenjena armiranobetonska plošča v naklonih od 11 do 27 stopinj, krita z bakreno pločevino na leseni pod konstrukciji.

Temeljenje se izvaja s talno ploščo, ki je dilatirana po navedenih konstrukcijskih sklopih.

No Comments Yet.

Leave a reply