ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

  • 2011_4_2
  • 2011_4_4
  • 2011_4_3
  • 2011_4_6
  • 2011_4_5
  • 2011_4_7

Obstoječi objekt Zdravstvenega doma Kočevje je po zasnovi zidana konstrukcija iz opečnatega zidovja, ki je  bil zgrajen v času, ko graditelji še niso upoštevali vpliva obtežbe potresa. Dandanes je pri rekonstrukcijah obvezno upoštevati tudi obtežbo potresa. Zaradi dodajanja nove lahke etaže za potrebe razširitve obstoječega objekta so bile tekom projekta kontrolirane tako obstoječe, kot tudi nove konstrukcije v drugem nadstropju.

Pri pregledu objekta je bilo ugotovljeno, da obstoječi nosilni zidovi ne kažejo večjih znakov poškodovanosti. Zaznane so bile manjše razpoke na posameznih stikih med zidom in stropno konstrukcijo, kot posledica dotrajanosti veziva med posameznimi zidaki in zidanimi slopi. Vsi zidovi objekta so bili predvideni za ustrezno saniranje z injektiranjem cementne injekcijske malte v linijske razpoke in stike z novimi elementi. Predvidena je bila tudi sanacija zidovja proti vlagi z injektiranjem silikonskih snovi v območje predvidenega kapilarnega dviga vode ter drenaža v območju temeljev. Za vogale objekta je bilo predvideno dodatno povezovanje in utrjevanje s tkanino iz steklenih vlaken. Dodani so bili novi nosilni strižni zidovi iz modularnih zidakov tako v pritličju objekta kot tudi v kleti.

Za obstoječo stropno konstrukcijo nad pritličjem ni bilo predvideno dodatno utrjevanje tekom rekonstrukcije objekta.

Stropna konstrukcija nad nadstropjem (rebričast ''monta'' strop) se je ohranila kot polnilo, ne služi pa za prevzem obtežbe nove etaže. Za prevzem obtežbe nove etaže se zgradi nova nosilna stropna konstrukcija in sicer, nad obstoječo stropno konstrukcijo, na nove armiranobetonske vezi in nosilce se tako namesti prednapete votle plošče.

Zaradi namembnosti objekta, se je obstoječa strešna konstrukcija v celoti odstranila. Zgradila se je nova okvirna jeklena konstrukcija objekta in strehe. Stebri okvirjev so bili zasnovani iz tipskih profilov HEB, prečke pa tipskih profilom IPE. Vertikalne in diagonalne zatege konzolnega dela konstrukcije so izvedene iz jeklenih votlih profilov.

No Comments Yet.

Leave a reply