HIŠA P

  • 1
  • 2
  • 3

Stanovanjski objekt je sestavljen iz treh etaž, servisne kleti, bivalnega pritličja in spalne mansarde. Hiša ima dva vhoda, enega v kleti ob pokritem nadstrešnem delu za dva avtomobila, drugega v pritličju. Iz dnevne sobe in sobe za goste vodijo steklene površine na teraso. Vertikalno komunikacijo omogoča notranje stopnišče. Nad nadkritim delom za avtomobila se nahaja zelena streha z letno kuhinjo in pergolo.

Objekt je postavljen na armiranobetonsko temeljno ploščo. Konstrukcijska zasnova zunanjih in notranjih zidov hiše je klasična z armiranobetonskimi horizontalnimi in vertikalnimi vezmi. Vmesne medetažne plošče so armiranobetonske. Dvokapno ostrešje, naklon 40°, je klasično leseno. Okrog in okrog objekta je izveden vidni armirano-betonski ''vizualni'' podstavek. Podstavek ima več funkcij; predstavlja del konstrukcije podzemne garaže, predstavlja pa tudi del konstrukcije komunikacij za zagotavljanje dostopa iz kleti v pritličje v zunanjosti. Posebnost te izvedbe so zelo zahtevni tehnični detajli, ki morajo preprečevati diferenčne posedke ter zagotavljati vse potrebne lastnosti delovanja toplotne izolativnosti ter hidroizolativnosti.

No Comments Yet.

Leave a reply