Portfolio Category: ARHITEKTURA

Ljubljanske mlekarne d.d. – JUŽNI NADSTREŠEK

Obstoječa jeklena nadstrešnica ob južni strani objekta je sestavljena iz dveh kolon prostoležečih paličnih nosilcev; prva kolona nosilcev se opira na jeklene stebre, druga pa se opira na isti jekleni steber na eni in na obstoječ obrat Sterilizacije na drugi strani. Trije prostoležeči palični nosilci ob obstoječem objektu Sterilizacije so bili zaradi postavitve novega južnega…
Preberite več

KULTURNI DOM SODRAŽICA

Obstoječa telovadnica prostorsko ni ustrezala zahtevam normativov za izgradnjo osnovnih šol v Republiki Sloveniji. Telovadnica, z zgolj eno vadbeno enoto s površino 189 m2, je bila premajhna, zato se je rekonstruirala v kulturni dom in knjižnico. Znotraj objekta se je dodala nova medetažna konstrukcija, ki sloni no novih armiranobetonskih stebrih. Horizontalna nosilna konstrukcije je horizontalno…
Preberite več

KULTURNI DOM MOZELJ

Prenova objekta je zajemala sanacijo obstoječih zidov, sanacija obstoječih lesenih stropov in sanacija vlage. Obstoječa tlorisna zasnova objekta se je izkazala kot ugodna za prevzem pričakovanih statičnih in potresnih obtežb. Vsi opečnati ali mešani nosilni  zidovi v pritličju so bili ojačani z injektiranjem cementne silikatne injekcijske mase. Leseni sovprežni stropovi pa so bili ojačani  z…
Preberite več

JEZERO KOČEVJE – POMOLI

Za potrebe ureditve glavne plaže na Kočevskem jezeru so ob obali zasnovane lesene terase in leseni pomoli ter v vodi tudi plavajoči pontoni. Nosilna konstrukcija zunanjega dela je pretežno lesena, le ta pa stoji na lesenih kostanjevih pilotih, plavajoči pontoni pa so zasnovani, kot tipizirane rešitve komercialnih ponudnikov. Leseno pohodno površino predstavljajo macesnove podnice.
Preberite več