Ljubljanske mlekarne d.d. – JUŽNI NADSTREŠEK

  • 2012_81_1
  • 2012_81_2
  • 2012_81_3
  • 2012_81_4
  • 2012_81_5
  • 2012_81_6

Obstoječa jeklena nadstrešnica ob južni strani objekta je sestavljena iz dveh kolon prostoležečih paličnih nosilcev; prva kolona nosilcev se opira na jeklene stebre, druga pa se opira na isti jekleni steber na eni in na obstoječ obrat Sterilizacije na drugi strani. Trije prostoležeči palični nosilci ob obstoječem objektu Sterilizacije so bili zaradi postavitve novega južnega prizidka na vzhodni strani odstranjeni. Zaradi želje investitorja LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., da se čim več odprtega prostora, ki je nastal po rušitvi treh prostoležečih paličnih nosilcev nadkrije, se tako izvedejo trije novi konzolni palični nosilci (po vzoru starih paličnih prostoležečih nosilcev). Na le-te se izvedejo strešne letve in profilirana izolacijska trapezna pločevinasta kritina. Streha novega konzolnega dela se poveže s streho obstoječe jeklene nadstrešnice v istem naklonu.

No Comments Yet.

Leave a reply