KULTURNI DOM SODRAŽICA

  • 2012_7_3
  • 2012_7_1
  • 2012_7_2

Obstoječa telovadnica prostorsko ni ustrezala zahtevam normativov za izgradnjo osnovnih šol v Republiki Sloveniji. Telovadnica, z zgolj eno vadbeno enoto s površino 189 m2, je bila premajhna, zato se je rekonstruirala v kulturni dom in knjižnico. Znotraj objekta se je dodala nova medetažna konstrukcija, ki sloni no novih armiranobetonskih stebrih. Horizontalna nosilna konstrukcije je horizontalno povezana z obstoječo vertikalno zidano konstrukcijo objekta. Na višini horizontalne nosilne konstrukcije, se po zunanjem obodu izvede jeklena protipotresna vez. Obstoječe zidane konstrukcije se sanira s sistematičnim injektiranjem oziroma prefugiranjem.

No Comments Yet.

Leave a reply