Portfolio Category: ARHITEKTURA

REM d.o.o. – Obstoječa hala v Obrtni coni 2

Obravnavan industrijski objekt, sestavni del kompleksa objektov družbe v Obrtni coni Trebnje, je v kleti zasnovan kot monolitna armiranobetonska konstrukcija iz sistema nosilnih okvirjev v obeh, med seboj pravokotnih, smereh. Temeljenje armiranobetonskih stebrov je izvedeno na točkovnih temeljih, armiranobetonska obodna stena pa je temeljena na pasovnem temelju. Horizontalno nosilno konstrukcijo nad kletjo predstavlja armiranobetonska plošča,…
Preberite več

PRIZIDEK VRTECA LOŠKI POTOK

Prizidek se podreja obstoječim prostorskim zakonitostim, s svojo maso ne izstopa iz okolice, temveč se podreja tako obstoječi šoli kot tudi identiteti okolja. Objekt je zasnovan kot kubus z ravno ozelenjeno streho. Zelena pohodna streha je zasnovana z razlogom integriranja objekta v dvoriščni zeleni pas ob šoli, vrtcu in mestnem prostoru. Stekleni vezni del, med…
Preberite več

MEMORIAL COMPLEX ADEM JASHARI

During Serbian army attack on the village Prekaz (on 5 March 1998), the leader of Kosovo Liberation Army Adem Jashari was killed along with more than 60 members of his family. The majority of residential buildings have survived the tragedy with severe damage, some of them have been demolished to the ground. Main complex of…
Preberite več

MOSTOVI ČEZ REKO KOLPO

Obstoječi mostovi so včasih povezovali hrvaško in slovensko obalo reke Kolpe v Slavskem lazu, Sroboniku in Grintovcu. Da bi lahko ponovno opravljali svojo funkcijo, jih je potrebno obnoviti, saj je večina elementov teh mostov dotrajanih ali pa jih celo ni več. Da bi s čim bolj vitko konstrukcijo premostili razpon med dvema bregovoma reke Kolpe,…
Preberite več