Portfolio Category: ARHITEKTURA

HIŠA P

Stanovanjski objekt je sestavljen iz treh etaž, servisne kleti, bivalnega pritličja in spalne mansarde. Hiša ima dva vhoda, enega v kleti ob pokritem nadstrešnem delu za dva avtomobila, drugega v pritličju. Iz dnevne sobe in sobe za goste vodijo steklene površine na teraso. Vertikalno komunikacijo omogoča notranje stopnišče. Nad nadkritim delom za avtomobila se nahaja…
Preberite več

SMARTmelamine

Umestitev nove tehnološke opreme prezračevalnega sistema, elektro omar in hladilnika na že obstoječi strehi se izvede z zasnovo nove jeklene konstrukcije. Konstrukcija je podprta z armiranobetonskimi stebri obstoječega objekta, ki so ustrezno nadvišani. Horizontalna jeklena konstrukcija prezračevalnega sistema je na eni strani (ob fasadi objekta) podprta na jekleni stebričast sestav, na drugi pa na jekleni…
Preberite več

SMOLARNA MELAMIN

Zaradi različnih tehnoloških ukrepov znotraj obstoječe smolarne ''SMOLE II'' so bila v zgodovini že večkrat izvedena manjša in večja gradbena dela. V ta namen je bil s strani našega podjetja izveden 3D statični model konstrukcije, le ta pa je bil pred izvedbo teh ukrepov vedno preverjen in ažuriran. Obstoječi objekt smolarne je pravzaprav izveden v…
Preberite več

MELAMIN d.d. – OBJEKT KLAS

Rekonstrukcija objekta, ki je izveden kot pretežno okvirna armiranobetonska konstrukcija s stebri in prečkami, ki so med seboj horizontalno povezani preko togih diafragem (armiranobetonskih plošč), je bila izvedena na podlagi temeljitih analiz posameznih možnih variant rekonstrukcije. Tehnično in ekonomsko najoptimalnejša je bila izbrana varianta rekonstrukcije, ki predvidi pretvorbo obstoječega okvirnega nosilnega sistema v pretežno stenasti…
Preberite več