TRŽNICA KOČEVJE

Paviljon zgrajen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja že dolgo ni služil svojemu namenu. Umeščen sredi mestnega jedra s svojo horizontalno zasnovo, je urbanistično podrejen reki in župnijski cerkvi. Osnovna značilnost paviljona sta stebrasto odprto pritličje in podolžna dvorana v nadstropju. Ko je prazen in opustel čakal na porušitev, se je zgodil posluh za njegovo obnovo. Prenova v smislu osvežitve stavbe je izvedena z odpiranjem pročelij in izvedbo sredinskega jedra s spremljajočimi prostori. Podolžna dvorana v nadstropju se z izvedbo steklenih sten odpira mestnemu prostoru in reki. Z lebdečo formo nad vodo Rinže, stopnicami, ki povezujejo in se pretakajo v različne nivoje,ulico, parter ob reki, nadstropje, obnovljeno javno skulpturo, s prepletanjem zunanjega, notranjega, pokritega, odprtega, ter z odpiranjem vedut na mesto, paviljon zarisuje pripoved ob reki. K življenju obujen prostor danes namenjen eko tržnici je večnamenski prostor, prostor druženja in srečevanja.

Objekt obsega pritličje in nadstropje. Pritličje objekta predstavlja odprt prostor, po obodu katerega so vidni armiranobetonski stebri. Dostop v nadstropje je možen preko enoramnih stopnic z Ljubljanske ceste. Nosilno konstrukcijo objekta predstavljajo vidni armiranobetonski okvirji na temeljih, ki objekt členijo na pet polij. Medetažna nosilna konstrukcija nad pritličjem in nadstropjem je armiranobetonska plošča. Prvotno je imel objekt ravno streho, katero je kasneje zamenjala simetrična dvokapnica. Prostor v nadstropju je naravno osvetljen s kontinuiranim nizom oken med armiranobetonskim okvirjem in stropno konstrukcijo.

V sklopu sanacije je bila vidna nosilna armiranobetonska konstrukcije objekta na obstoječih temeljih delno protipotresno sanirana. Izvedena je bila dozidava objekta in izvedba dvigalnega jaška. Z dozidavo pridobimo prostor za skladiščenje s toplotno podpostajo, elektro omarico in sanitarijami v pritličju objekta. V nadstropju objekta se nahaja prostor namenjen tržnici, čajna kuhinja in sanitarije. Dozidava se je izvedla iz vodotesnega betona. Stare zunanje stopnice, ki vodijo v nadstropje so bile odstranjene in zamenjane z novimi, širšimi armiranobetonskimi stopnicami. Z povečanjem odprtine med armiranobetonskim okvirjem in stropno konstrukcijo se še poveča izkoristek dnevne osvetljenosti zaprtega prostora. Po vzoru prvotne izvedbe likovnega salona, se simetrična dvokapnica zamenja z ravno streho. Celoten objekt je toplotno izoliran z notranje strani.

Comments are closed.