TRŽNICA KOČEVJE

Paviljon zgrajen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja že dolgo ni služil svojemu namenu. Umeščen sredi mestnega jedra s svojo horizontalno zasnovo, je urbanistično podrejen reki in župnijski cerkvi. Osnovna značilnost paviljona sta stebrasto odprto pritličje in podolžna dvorana v nadstropju. Ko je prazen in opustel čakal na porušitev, se je zgodil posluh za njegovo obnovo. Prenova v smislu osvežitve stavbe je izvedena z odpiranjem pročelij in izvedbo sredinskega jedra s spremljajočimi prostori. Podolžna dvorana v nadstropju se z izvedbo steklenih sten odpira mestnemu prostoru in reki. Z lebdečo formo nad vodo Rinže, stopnicami, ki povezujejo in se pretakajo v različne nivoje,ulico, parter ob reki, nadstropje, obnovljeno javno skulpturo, s prepletanjem zunanjega, notranjega, pokritega, odprtega, ter z odpiranjem vedut na mesto, paviljon zarisuje pripoved ob reki. K življenju obujen prostor danes namenjen eko tržnici je večnamenski prostor, prostor druženja in srečevanja.

Comments are closed.