OŠ VELIKE LAŠČE – PRIZIDEK

  • 2013_9_1
  • 2013_9_2
  • 2013_9_1
  • 2013_9_2
  • 2013_9_3
  • 2013_9_110
  • 2013_9_9
  • 2013_9_6

Konstrukcijska zasnova prizidka k obstoječemu objektu je temeljena armiranobetonskih pasovnih temeljev. Pete armiranobetonskih temeljev so temeljene na kompaktni skalnati podlagi, na SV delu objekta pa je izvedeno stopničenje. Med temelji je izveden utrjen planum tampon, podložni beton, hidroizolacija, toplotna izolacija, PVC folija in armiran cementni estrih.

Vertikalno konstrukcijo objekta predstavlja sistem armiranobetonskih sten, ki so razporejene v obeh smereh. To zagotavlja potrebno stabilnost objekta v primeru delovanja horizontalnih sil potresa ali vetra. Armiranobetonska stenska konstrukcija je s sistemom sider povezana z osrednjim delom obstoječe armiranobetonske konstrukcije objekta in stabiliziran robni armiranobetonski okvir.

Medetažne konstrukcije so zasnovane kot monolitne armiranobetonska plošče, ki slonijo na armiranobetonski nosilcih oziroma na armiranobetonskih zidovih.

Strešna konstrukcija z naklonom 7° je lesena in sloni na armiranobetonski plošči nad mansardo.

S sidranjem nove armiranobetonske satenaste konstrukcije na robni armiranobetonski okvir osrednjega dela objekta smo utrdili tudi obstoječo armiranobetonsko okvirno konstrukcijo osrednjega dela.

No Comments Yet.

Leave a reply