MELAMIN d.d. – PARNA KOTLOVNICA

  • 2013_5_1
  • 2013_5_2
  • 2013_5_3
  • 2013_5_4
  • 2013_5_5
  • 2013_5_6

Sistem za proizvodnjo tehnološke pare na lesne sekance vsebuje skladišče za lesne sekance, transportni in dozirni sistem, parni kotel in zbiranje pepela. Projekt nove parne kotlovnice je bil tehnološko, gradbeno in izvedbeno zelo zahteven, saj je gradnja potekala v času obratovanja obstoječega kotla. Glavni objekt kotlovnice je izveden kot jeklena konstrukcija, zaprta s kovinskimi fasadnimi paneli. H glavnemu objektu kotlovnice sta konstrukcijsko in organizacijsko povezana še dva prizidka. K sistemu celotne kotlovnice spada še objekt, v katerem je transportni trak lesne biomase. Ta objekt je prav tako obložen s kovinskimi fasadnimi paneli in služi za povezavo jeklenega objekta kotlovnice in skladišča lesne biomase. Objekt skladišča je izveden v armiranem betonu. Poleg skladišča biomase so v tem objektu tudi prostor za skladiščenje tekočega goriva za obstoječi kotel, komandni prostor in nad njim elektro prostor za celotno postrojenje nove kotlovnice na lesno biomaso. Za potrebe postavitve kotlovske tehnološke opreme je v notranjosti objekta kotlovnice izvedena nosilna jeklena konstrukcija parnega kotla.

Več informacij na:

No Comments Yet.

Leave a reply