Portfolio Category: RECENZIJE

TELOVADNICA OSNOVNA ŠOLA MAKSA PEČARJA

Za investitorja je bila izvedena recenzija gradbenih konstrukcij TELOVADNICE OB OSNOVNI ŠOLI MAKSA PEČARJA. Nosilno konstrukcijo v območju dvorane predstavljajo armiranobetonski stebri. Nosilno konstrukcijo na ostalih delih objekta pa predstavljajo armiranobetonske stene. Stene potekajo zvezno od vrha objekta do temeljnih tal. Horizontalno medetažno konstrukcijo predstavljajo armiranobetonske plošče ustreznih dimenzij. Objekt je temeljen na točkovnih, armiranobetonskih…
Preberite več

GIMNASTIČNI CENTER VIČ

Za investitorja je bila za ta objekt iz naše strani narejena recenzija gradbenih konstrukcij. Objekt je funkcionalno razdeljen na osrednji del, katerega predstavlja športna dvorana in na del s športnimi, bivanjskimi ter poslovnimi prostori na južnem in vzhodnem delu. Osrednja športna dvorana meri 54,0 m x 35,0 m. Nad dvorano poteka pas bivanjskih prostorov. Ta…
Preberite več

KOPALIŠČE KOLEZIJA LJUBLJANA

Zaradi slabe sestave tal, je objekt globoko temeljen s sistemom uvrtanih pilotov. Globina uvrtanih pilotov premera 80 cm je približno 20 metrov. Temeljenje objekta je izvedeno na AB talni plošči, ki je preko pilotov postavljena v raščena tla. Zaradi prisotnosti talne vode je bilo potrebno izvesti armiranobetonsko talno ploščo s pomočjo hidroizolacije. Nosilna konstrukcija objekta…
Preberite več