KOPALIŠČE KOLEZIJA LJUBLJANA

 • 2014_4_22
 • 2014_4_23
 • 2014_4_9
 • 2014_4_6
 • 2014_4_7
 • 2014_4_8
 • 2014_4_3
 • 2014_4_5
 • 2014_4_4
 • 2014_4_2
 • 2014_4_1

Zaradi slabe sestave tal, je objekt globoko temeljen s sistemom uvrtanih pilotov. Globina uvrtanih pilotov premera 80 cm je približno 20 metrov. Temeljenje objekta je izvedeno na AB talni plošči, ki je preko pilotov postavljena v raščena tla. Zaradi prisotnosti talne vode je bilo potrebno izvesti armiranobetonsko talno ploščo s pomočjo hidroizolacije.

Nosilna konstrukcija objekta je klasična armiranobetonska. Vertikalno nosilno konstrukcijo predstavljajo armiranobetonski stebrih, preko katerih poteka armiranobetonska plošča, horizontalna nosilna konstrukcija. V armiranobetonsko ploščo nad kletjo so potopljeni armiranobetonski nosilci. Zaradi doseganja ustrezne stabilnosti je objekt ojačen z vertikalnimi armiranobetonskimi jedri, znotraj katerih se nahajajo stopnišča in dvigalni jaški. Območje plavalnega bazena je pokrito z leseno strežno konstrukcijo iz lepljenih nosilcev. Zaradi svetlobnega učinka so v tem delu strehe izvedeni svetlobniki.

No Comments Yet.

Leave a reply