Portfolio

 • PODJETNIŠKI INKUBATOR 2

  PODJETNIŠKI INKUBATOR 2

  Objekt obsega tri etažne; visoko pritličje, nadstropje in mansardo. Zasnovan je iz treh delov; osrednji del predstavlja jedro objekta. Glavni…

  Več

 • PROIZVODNI OBJEKT REM

  PROIZVODNI OBJEKT REM

  Objekt, preprostih pravokotnih oblik, je proizvodno in proizvodno – skladiščni objekt. Obsega pisarniški in proizvodni del. Predvideva se gradnja v…

  Več

 • Hiša SP

  Hiša SP

  Enostanovanjski objekt je sestavljen iz dveh delov; osnovne bivalne enota in sekundarnega objekta. Oba dela sta med seboj povezana z…

  Več

 • IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO V KOMPLEKSU ŠPORTNI PARK KOČEVJE

  IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO V KOMPLEKSU ŠPORT

  Obstoječe pomožno igrišče z naravno travo se izvede kot igrišče z umetno travo. Izkopan humus obstoječega igrišča se v manjši…

  Več

 • Zdravstveni dom Trebnje

  Zdravstveni dom Trebnje

  Severni trakt ZD Trebnje je samostojen objekt v sklopu več objektov, kateri zaključujejo celovito strukturo zdravstvene dejavnosti na tem področju.…

  Več

 • MELAMIN LABORATORIJ

  MELAMIN LABORATORIJ

  Prenova 3. nadstropja objekta Klas je nastala zaradi potreb po razširitvi obstoječih laboratorijskih površin ter zaradi potreb po funkcionalni ureditvi…

  Več

 • HIŠA P

  HIŠA P

  Stanovanjski objekt je sestavljen iz treh etaž, servisne kleti, bivalnega pritličja in spalne mansarde. Hiša ima dva vhoda, enega v…

  Več

 • SMARTmelamine

  SMARTmelamine

  Umestitev nove tehnološke opreme prezračevalnega sistema, elektro omar in hladilnika na že obstoječi strehi se izvede z zasnovo nove jeklene…

  Več

 • SMOLARNA MELAMIN

  SMOLARNA MELAMIN

  Zaradi različnih tehnoloških ukrepov znotraj obstoječe smolarne ''SMOLE II'' so bila v zgodovini že večkrat izvedena manjša in večja gradbena…

  Več

 • MELAMIN d.d. – ZALOGOVNIK ODPADNEGA ZRAKA

  MELAMIN d.d. – ZALOGOVNIK ODPADNEG

  Jekleni zalogovnik odpadnega zraka se sestoji iz spodnjega dna debeline pločevine 6 mm, spodnjih dveh vojev plašča debeline 6 mm…

  Več

 • HIŠA M

  HIŠA M

  Objekt je temeljen na armiranobetonski talni plošči, ki je zaradi čim bolj enakomernih kontaktnih napetosti zasnovana v  tlorisni ''organski'' obliki.…

  Več

 • MELAMIN d.d. – OBJEKT KLAS

  MELAMIN d.d. – OBJEKT KLAS

  Rekonstrukcija objekta, ki je izveden kot pretežno okvirna armiranobetonska konstrukcija s stebri in prečkami, ki so med seboj horizontalno povezani…

  Več

 • REM d.o.o. – Obstoječa hala v Obrtni coni 2

  REM d.o.o. – Obstoječa hala v Obrt

  Obravnavan industrijski objekt, sestavni del kompleksa objektov družbe v Obrtni coni Trebnje, je v kleti zasnovan kot monolitna armiranobetonska konstrukcija…

  Več

 • Inotherm d.o.o. – PODEST KLIMATA NA STREHI

  Inotherm d.o.o. – PODEST KLIMATA N

  Jekleno nosilno konstrukcijo sestavljajo dva čelna okvirja v prečni smeri, dva palična nosilca v vzdolžni smeri ter vmesna povezovalna horizontalna…

  Več

 • Modularni objekt Freiburg

  Modularni objekt Freiburg

  Za pogodbenega investitorja iz Nemčije je bil za naročnika REM d.o.o. analiziran modularni kontejnerski objekt v mestu Freiburg. Analiza kontejnerskih…

  Več

 • SEJEMSKA KONSTRUKCIJA INOTHERM

  SEJEMSKA KONSTRUKCIJA INOTHERM

  Za potrebe dokazne dokumentacije pred nastopom na sejmih po Evropi in svetu je bila za investitorja INOTHERM d.o.o. izdelana konstrukcijska…

  Več

 • REM d.o.o. – ADCO

  REM d.o.o. – ADCO

  Za pogodbenega investitorja iz Nemčije so bili za naročnika REM d.o.o. analizirani možni sestavi modularnih kontejnerskih enot na območju osrednje…

  Več

 • VSO OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

  VSO OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

  Kompleks večstanovanjskih stavb Ob Dolenjski železnici sestavljajo štiri stanovanjski objekti; stavbe A, B in C so enakih tlorisnih gabaritov z…

  Več

 • TELOVADNICA OSNOVNA ŠOLA MAKSA PEČARJA

  TELOVADNICA OSNOVNA ŠOLA MAKSA PEČARJA

  Za investitorja je bila izvedena recenzija gradbenih konstrukcij TELOVADNICE OB OSNOVNI ŠOLI MAKSA PEČARJA. Nosilno konstrukcijo v območju dvorane predstavljajo…

  Več

 • PRIZIDEK VRTECA LOŠKI POTOK

  PRIZIDEK VRTECA LOŠKI POTOK

  Prizidek se podreja obstoječim prostorskim zakonitostim, s svojo maso ne izstopa iz okolice, temveč se podreja tako obstoječi šoli kot…

  Več

 • MEMORIAL COMPLEX ADEM JASHARI

  MEMORIAL COMPLEX ADEM JASHARI

  During Serbian army attack on the village Prekaz (on 5 March 1998), the leader of Kosovo Liberation Army Adem Jashari…

  Več

 • MOSTOVI ČEZ REKO KOLPO

  MOSTOVI ČEZ REKO KOLPO

  Obstoječi mostovi so včasih povezovali hrvaško in slovensko obalo reke Kolpe v Slavskem lazu, Sroboniku in Grintovcu. Da bi lahko…

  Več

 • KEGLJIŠČE V KOČEVJU

  KEGLJIŠČE V KOČEVJU

  Obstoječa stavba je konstrukcijsko in prostorsko neustrezna, dotrajana in potrebna temeljite sanacije. Prostori kegljišča ne ustrezajo sodobnim normativom glede velikosti…

  Več

 • AVTOMEHANIČNA DELAVNICA ROGELJ

  AVTOMEHANIČNA DELAVNICA ROGELJ

  Celoten objekt je sestavljen iz treh med seboj prepletajočih se kubusov. Prvi predstavlja mehanično delavnico za tovorna vozila, drugi mehanično…

  Več

 • VSE REFERENCE

  VSE REFERENCE

  V dolgi zgodovini delovanja našega podjetja, smo si utrdili svoj tržni prostor na področju projektivnega inženiringa. Ključne reference smo združili…

  Več

 • GIMNASTIČNI CENTER VIČ

  GIMNASTIČNI CENTER VIČ

  Za investitorja je bila za ta objekt iz naše strani narejena recenzija gradbenih konstrukcij. Objekt je funkcionalno razdeljen na osrednji…

  Več

 • POKRITA JAHALNIKA KOČE

  POKRITA JAHALNIKA KOČE

  Objekt, ki služi kot pokrita konjska maneža in je tlorisnih dimenzij 36,40 x 68,50 m je temeljen na armiranobetonski temeljni…

  Več

 • OBJEKT ŠTERN d.o.o. – LJUBLJANA

  OBJEKT ŠTERN d.o.o. – LJUBLJANA

  Poslovno stanovanjski objekt je temeljen na armiranobetonskih pilotih, ki segajo v globino do 16 metrov. Piloti so med seboj ortogonalno…

  Več

 • JSK ALMALYK STEEL STRUCTURES

  JSK ALMALYK STEEL STRUCTURES

  Na zahtevo naročnika, je bila za podjetje JSC Almalyk MMC iz Uzbekistana zasnovana jeklena konstrukcija kotla (Waste Heat Boiler) za…

  Več

 • Inotherm d.o.o. – PODEST KLIMATA NA STREHI

  Inotherm d.o.o. – PODEST KLIMATA N

  Jekleno nosilno konstrukcijo sestavljajo dva čelna okvirja v prečni smeri, dva palična nosilca v vzdolžni smeri ter vmesna povezovalna horizontalna…

  Več

 • HYDROVOD d.o.o. – NADSTREŠEK

  HYDROVOD d.o.o. – NADSTREŠEK

  Nadstrešek dimenzij 18,7 x 12,0 metrov je zasnovan kot jeklena konstrukcija ob obstoječi hali z delavnicami in skladišči. Raster jeklenih…

  Več

 • HIŠA K

  HIŠA K

  Enodružinska stanovanjska hiša je programsko sestavljena iz dveh objektov, osnovni objekt je stanovanjska hiša z bivalnimi prostori, sekundarni objekt je…

  Več

 • KULTURNI DOM KOČEVSKA REKA

  KULTURNI DOM KOČEVSKA REKA

  Objekt športne dvorane in konstrukcija večnamenskega objekta z razstavnim prostorom sta temeljena na armiranobetonski temeljni plošči nad slojem termoizolacije. Kot…

  Več

 • OŠ ZBORA ODPOSLANCEV – PROTIPOTRESNA SANACIJA

  OŠ ZBORA ODPOSLANCEV – PROTIPOTRESNA SAN

  Stavba je zgrajena iz treh, med seboj povezanih, traktov: A, B in C. Po višini vsi trije deli stavbe obsegajo…

  Več

 • NADSTREŠEK KOLESARNICA M

  NADSTREŠEK KOLESARNICA M

  Armiranobetonski objekt kolesarnice oziroma nadstreška za dva avtomobila je temeljen na armiranobetonski talni plošči, ki je zaradi previsnega dela strehe…

  Več

 • KOPALIŠČE KOLEZIJA LJUBLJANA

  KOPALIŠČE KOLEZIJA LJUBLJANA

  Zaradi slabe sestave tal, je objekt globoko temeljen s sistemom uvrtanih pilotov. Globina uvrtanih pilotov premera 80 cm je približno…

  Več

 • KONSTRUKCIJA KONDENZATORJA SLAVONSKI BROD

  KONSTRUKCIJA KONDENZATORJA SLAVONSKI BRO

  Za potrebe podpiranja in servisiranja tehnološke opreme kondenzatorja in pripadajoče tehnološke opreme, je bila za investitorja analiziranja jeklena konstrukcija, ki…

  Več

 • PODJETNIŠKI INKUBATOR

  PODJETNIŠKI INKUBATOR

  Razširitev prostorskih kapacitet javnega zavoda – Podjetniški inkubator Kočevje se bo izvajala v več fazah, odvisno od potreb in povpraševanja.…

  Več

 • TRŽNICA KOČEVJE

  TRŽNICA KOČEVJE

  Paviljon zgrajen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja že dolgo ni služil svojemu namenu. Umeščen sredi mestnega jedra s svojo horizontalno…

  Več

 • OŠ VELIKE LAŠČE – PRIZIDEK

  OŠ VELIKE LAŠČE – PRIZIDEK

  Konstrukcijska zasnova prizidka k obstoječemu objektu je temeljena armiranobetonskih pasovnih temeljev. Pete armiranobetonskih temeljev so temeljene na kompaktni skalnati podlagi,…

  Več

 • NADSTREŠNICA KOČEVSKA REKA

  NADSTREŠNICA KOČEVSKA REKA

  Za investitorja SNEŽNIK SINPO d.o.o. iz Kočevske Reke pri Kočevju je bila analizirana lesena konstrukcija za pokritje delnih lesenih produktov.…

  Več

 • REZERVOARJI NA SLOVAŠKEM

  REZERVOARJI NA SLOVAŠKEM

  Za naročnika in investitorja sta bila analizirana dva različna rezervoarja kapacitete 100 m3 in 7,5 m3. Premer rezervoar kapacitete 100…

  Več

 • MELAMIN d.d. – PARNA KOTLOVNICA

  MELAMIN d.d. – PARNA KOTLOVNICA

  Sistem za proizvodnjo tehnološke pare na lesne sekance vsebuje skladišče za lesne sekance, transportni in dozirni sistem, parni kotel in…

  Več

 • DVOJČEK GAJ KOČEVJE

  DVOJČEK GAJ KOČEVJE

  Individualne enonadstropne hiše, med seboj enakega videza, tlorisnih dimenzij in višinskih gabaritov, so med seboj v zamaknjenem odnosu glede na…

  Več

 • OŠ STARA CERKEV

  OŠ STARA CERKEV

  Pri požaru je bilo v celoti uničeno nadstropje zgrajeno v 2. Fazi – dilatacija ob stari šoli. Pritličje tega dela…

  Več

 • SREDNJA ŠOLA KOČEVJE

  SREDNJA ŠOLA KOČEVJE

  Ognjeni zublji, ki so dodobra uničili stari šolski objekt, so se, kako simbolično, ustavili pred zidno akrilno umetnino bivšega profesorja - akad.…

  Več

 • Ljubljanske mlekarne d.d. – JUŽNI NADSTREŠEK

  Ljubljanske mlekarne d.d. – JUŽNI

  Obstoječa jeklena nadstrešnica ob južni strani objekta je sestavljena iz dveh kolon prostoležečih paličnih nosilcev; prva kolona nosilcev se opira…

  Več

 • ŠPORTNA DVORANA IN VRTEC SODRAŽICA

  ŠPORTNA DVORANA IN VRTEC SODRAŽICA

  Nosilna konstrukcija športne dvorane je armiranobetonska montažna. Rastri med stebri v vzdolžni smeri znašajo 7,2 metra, v prečni smeri pa…

  Več

 • MELAMIN d.d. – REZERVOARJI V CISTERNSKEM SKLADIŠČU

  MELAMIN d.d. – REZERVOARJI V CISTE

  Rezervoar kapacitete 60 m3 sestoji iz spodnjega dna debeline pločevine 8 mm, štirih vojev debeline pločevine 8 mm in višine…

  Več

 • Ljubljanske mlekarne d.d. – OBRAT STERILA

  Ljubljanske mlekarne d.d. – OBRAT

  Analiziran objekt obsega klet, pritličje in nadstropje. Za potresno analizo je bil obravnavan zgolj del objekta nad vkopano togo kletjo…

  Več

 • KULTURNI DOM SODRAŽICA

  KULTURNI DOM SODRAŽICA

  Obstoječa telovadnica prostorsko ni ustrezala zahtevam normativov za izgradnjo osnovnih šol v Republiki Sloveniji. Telovadnica, z zgolj eno vadbeno enoto…

  Več

 • KULTURNI DOM MOZELJ

  KULTURNI DOM MOZELJ

  Prenova objekta je zajemala sanacijo obstoječih zidov, sanacija obstoječih lesenih stropov in sanacija vlage. Obstoječa tlorisna zasnova objekta se je…

  Več

 • STANOVANJSKA DVOJČKA KNEZOV ŠTRADON

  STANOVANJSKA DVOJČKA KNEZOV ŠTRADON

  Nosilna konstrukcija posameznega dvostanovanjskega objekta je zasnovana z nosilnimi armiranobetonskimi stenami. Horizontalno nosilno konstrukcijo objekta predstavljajo armiranobetonske plošče. Lesena strešna…

  Več

 • JEZERO KOČEVJE – POMOLI

  JEZERO KOČEVJE – POMOLI

  Za potrebe ureditve glavne plaže na Kočevskem jezeru so ob obali zasnovane lesene terase in leseni pomoli ter v vodi…

  Več

 • HIŠA V ČRNEM POTOKU PRI KOČEVJU

  HIŠA V ČRNEM POTOKU PRI KOČEVJU

  Novo zasnovana enodružinska stanovanjska hiša povzema osnovni volumen, podolgovato tlorisno zasnovo obstoječe hiše, ki pa je koncipirana z modernimi oblikovalnimi…

  Več

 • CENTER ZA TEHNIČNE PREGLEDE, LJUBLJANA MOSTE

  CENTER ZA TEHNIČNE PREGLEDE, LJUBLJANA M

  Objekt je zasnovan iz armiranobetonskih konstrukcijskih elementov in je višinsko opredeljen v klet, pritličje in nadstropje. Statična analiza objekta je…

  Več

 • VSO NA PERUZZIJEVI ULICI

  VSO NA PERUZZIJEVI ULICI

  Nosilna konstrukcija stanovanjskega objekta je zasnovana z nosilnimi armiranobetonskimi elementi. Armiranobetonske plošče predstavljajo medetažno in strešno nosilno konstrukcijo. Vertikalno nosilno…

  Več

 • ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

  ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

  Obstoječi objekt Zdravstvenega doma Kočevje je po zasnovi zidana konstrukcija iz opečnatega zidovja, ki je  bil zgrajen v času, ko…

  Več

 • PLESNI STUDIO A

  PLESNI STUDIO A

  Prizidek obsega pritličje in nadstropje. V pritličju se nahaja pokrito parkirišče, v nadstropju pa je zožen del prizidka namenjen povezavi…

  Več

 • NADSTREŠEK GLASBENE ŠOLE VELIKE LAŠČE

  NADSTREŠEK GLASBENE ŠOLE VELIKE LAŠČE

  Jeklen nadstrešek, dimenzij 1.7 metra x 3,2 metra je lociran nad vhodom v Glasbeno šolo v Velikih Laščah. Primarno nosilno…

  Več

 • VSO LEVJI DVOREC, TREBNJE

  VSO LEVJI DVOREC, TREBNJE

  Nosilna konstrukcija stanovanjskih objektov je sistem armiranobetonskih nosilnih sten, razporejenih v obeh ortogonalnih smereh. To omogoča stabilnost konstrukcije v sled…

  Več

 • VSO VIDEM DOL

  VSO VIDEM DOL

  Nosilna konstrukcija stanovanjskih objektov je zasnovana z nosilnimi armiranobetonskimi stenami v obeh ortogonalnih smereh. Medetažno nosilno konstrukcijo predstavljajo monolitne armiranobetonske…

  Več

 • VSO MOSTE PRI KOMENDI

  VSO MOSTE PRI KOMENDI

  Nosilna konstrukcija stanovanjskih objektov je zasnovana z nosilnimi armiranobetonskimi stenami. Horizontalna nosilna konstrukcije je izvedena, kot armiranobetonska plošča. Opečne fasadne…

  Več