Zdravstveni dom Trebnje

  • 01_Objekt
  • 02_Objekt
  • rezultati_miha
  • rezultati_miha_2

Severni trakt ZD Trebnje je samostojen objekt v sklopu več objektov, kateri zaključujejo celovito strukturo zdravstvene dejavnosti na tem področju. Obravnavan objekt je delno podkleten, obsega pa pritličje in eno nadstropje. Objekt je v osnovi armiranobetonska okvirna konstrukcije z zidanimi, penobetonskimi, polnili, kje se na prečke in stebre okvirja nalagajo monolitne armiranobetonske plošče, katere predstavljajo horizontalno konstrukcijo vseh etaž. Znotraj objekta je izvedeno AB stopnišče.

Predhodna obravnava obstoječe konstrukcije je pokazala, da je potrebna potresna odpornost konstrukcije nezadostna. Predvideno nadvišanje obstoječe stavbe,  potresno odpornost še dodatno zmanjša. Sanacija obstoječih AB konstrukcij je zajemala dodajanje novih AB elementov od temeljev do vrha objekta. Nove AB stene so bile izvedene na mestu zidanih penobetonskih sten. Stene so dodane v obeh pravokotnih smereh in so preko mehanskih in kemičnih sider povezane z že obstoječimi AB elementi okvirja. Predvideno nadvišanje objekta se izvede v drugem nadstropju in sicer z lahko jekleno konstrukcijo.

No Comments Yet.

Leave a reply