VSO MOSTE PRI KOMENDI

  • 030_rENDER
  • 031_rENDER
  • 020_Slika s pleta
  • 0210_Slika s pleta
  • 011_Model
  • 041_Dinamična
  • 040_Dinamična
  • 030_aRMATURNI NAČRT

Nosilna konstrukcija stanovanjskih objektov je zasnovana z nosilnimi armiranobetonskimi stenami. Horizontalna nosilna konstrukcije je izvedena, kot armiranobetonska plošča. Opečne fasadne stene in notranje pregradne stene med stanovanji so pozidane naknadno med armiranobetonskimi vertikalnimi elementi kot polnila iz opečnega modularnega zidaka Vsi objekti so temeljeni na armiranobetonski talni plošči, katera je ustrezno konstrukcijsko dilatirana po sklopih A, B, C in D.

No Comments Yet.

Leave a reply