TELOVADNICA OSNOVNA ŠOLA MAKSA PEČARJA

  • m
  • mm
  • mmm
  • m2m
  • m1
  • m111
  • m1111
  • mm1
  • mm11

Za investitorja je bila izvedena recenzija gradbenih konstrukcij TELOVADNICE OB OSNOVNI ŠOLI MAKSA PEČARJA. Nosilno konstrukcijo v območju dvorane predstavljajo armiranobetonski stebri. Nosilno konstrukcijo na ostalih delih objekta pa predstavljajo armiranobetonske stene. Stene potekajo zvezno od vrha objekta do temeljnih tal. Horizontalno medetažno konstrukcijo predstavljajo armiranobetonske plošče ustreznih dimenzij. Objekt je temeljen na točkovnih, armiranobetonskih temeljih, kateri so med seboj povezani s povezovalnimi gredami. Temelji pod armiranobetonskimi stenami so pasovni.  Enokapno ostrešje na telovadnici je izvedeno v blagem naklonu iz lesenih lepljenih lameliranih nosilcev, ostrešje nad delom prizidka pa z ravno streho na armiranobetonski strešni plošči. Vertikalna komunikacija znotraj objekta je zagotovljena s pomočjo dveh komunikacijskih jeder; triramno stopnišče z vmesnimi podesti (ob glavnem vhodu) in triramno stopnišče iz kleti v pritličje in naprej v mansardo, kjer se nahaja strojnica objekta.

Comments are closed.