STANOVANJSKA DVOJČKA KNEZOV ŠTRADON

  • 2012_5_11
  • 2012_5_12
  • 2012_5_13
  • 2012_5_!
  • 2012_5_2
  • 2012_5_3
  • 2012_5_4

Nosilna konstrukcija posameznega dvostanovanjskega objekta je zasnovana z nosilnimi armiranobetonskimi stenami. Horizontalno nosilno konstrukcijo objekta predstavljajo armiranobetonske plošče. Lesena strešna konstrukcija je zasnovana iz sistema špirovcev. V horizontalni smeri so špirovci zavetrovani z lesenim opažem. Strešna konstrukcija je prek sistema vzdolžnih leg podprta na armiranobetonski strešni nosilec in armiranobetonske stene mansarde.

Temeljenje objekta se izvede na armiranobetonskih pilotih, ki segajo v globino 19 metrov. Na nivoju armiranobetonske plošče se piloti med seboj povežejo z armiranobetonskimi temeljnimi gredami.

No Comments Yet.

Leave a reply