SMOLARNA MELAMIN

  • 1
  • 2
  • 3

Zaradi različnih tehnoloških ukrepov znotraj obstoječe smolarne ''SMOLE II'' so bila v zgodovini že večkrat izvedena manjša in večja gradbena dela. V ta namen je bil s strani našega podjetja izveden 3D statični model konstrukcije, le ta pa je bil pred izvedbo teh ukrepov vedno preverjen in ažuriran. Obstoječi objekt smolarne je pravzaprav izveden v treh fazah. Prva in druga faza, ki sta med seboj povezani, tvorita tako imenovani večji del smolarne tlorisnih dimenzij 20,40 x 18,775 m. Manjši del objekta smolarne, ki je bil najkasneje zgrajen kot avtonomen prizidek, je tlorisnih dimenzij 20,40 x 10,05 m. Višinsko sta objekta v večjem delu, ki je namenjen tehnološkim procesom izvedena v pritličju, prvem in drugem nadstropju, v manjšem delu, ki je namenjen servisnim in komunikacijskim dejavnostim pa v pritličju, prvem, drugem in tretjem nadstropju. Objekta sta izvedena in zasnovana, kot okvirnati konstrukciji iz AB stebrov in AB prečk. V AB prečke so povezane AB plošče, ki so izvedene v različnih debelinah. Glavni armirano-betonski stebri so dimenzij 40/80 cm in 40/40 cm. Povezovalne prečke teh stebrov okvirjev so različnih dimenzij. V teh letih so se na smolarni tako izvedli naslednji večji ukrepi, ki so bili računsko tudi dokazani:

  • ojačevanje obstoječih armiranobetonskih plošč s kompozitnimi karbonskimi lamelami,
  • izvedbe večjih in manjših prebojev v obstoječih armirano-betonskih ploščah,
  • nadvišanje dela objekta z lahko jekleno konstrukcij, ki služi tudi za potrebe pritrjevanja nove tehnološke opreme v drugem nadstropju,
  • izvedba jeklene konstrukcije prezračevalnega sistema na strehi objekta smolarne,
  • ….

No Comments Yet.

Leave a reply