SMARTmelamine

  • 1
  • 2

Umestitev nove tehnološke opreme prezračevalnega sistema, elektro omar in hladilnika na že obstoječi strehi se izvede z zasnovo nove jeklene konstrukcije. Konstrukcija je podprta z armiranobetonskimi stebri obstoječega objekta, ki so ustrezno nadvišani. Horizontalna jeklena konstrukcija prezračevalnega sistema je na eni strani (ob fasadi objekta) podprta na jekleni stebričast sestav, na drugi pa na jekleni palični nosilec razpona 20 m. Zgornji pas paličnega nosilca je stabiliziran z posebej zasnovano konstrukcijo, ki obenem služi za podpore ventilacijskih kanalov.  Konstrukcija je ograjena z zaščitno ograjo in pohodnimi rešetkami, katere omogočajo dostop do posameznih naprav. Prav tako, se za potrebe umestitve nove tehnološke opreme kompesorja, ventilatorjev in toplotnega izmenjevalca, predela že obstoječa jeklena konstrukcija prizidka v nadstropju. Obstoječa jeklena enokapna streha iz trapezne pločevine se po razkritju odstrani skladišči ter po ustreznem nadvišanju jeklene konstrukcije namesti nazaj. Novo jekleno stopnišče, povezava med novima objektoma, je zasnovano na štirih glavnih stebrih iz tipskih HEB profilov. Horizontalna stabilnost stopnišča je v eni smeri zagotovljena z momentnim okvirjem, v drugi strani pa s centričnim diagonalnim povezjem.

No Comments Yet.

Leave a reply