REM d.o.o. – Obstoječa hala v Obrtni coni 2

  • 11
  • 33
  • 22
  • 44
  • 55

Obravnavan industrijski objekt, sestavni del kompleksa objektov družbe v Obrtni coni Trebnje, je v kleti zasnovan kot monolitna armiranobetonska konstrukcija iz sistema nosilnih okvirjev v obeh, med seboj pravokotnih, smereh. Temeljenje armiranobetonskih stebrov je izvedeno na točkovnih temeljih, armiranobetonska obodna stena pa je temeljena na pasovnem temelju. Horizontalno nosilno konstrukcijo nad kletjo predstavlja armiranobetonska plošča, ki sloni na sistemu armiranobetonskih nosilcev v obeh ortogonalnih smereh. Nosilci se opirajo na armiranobetonske stebre, v rastru 10,0 x 9,96 m.

Jeklena nosilna konstrukcija v pritličju je zasnovana iz tipskih vročevaljanih profilov, ki so zaščiteni z vročim cinkanjem. Čelni okvir sestavljajo stebri HEA in strešne prečke IPE. Vmesni okvirji so sestavljeni iz stebrov HEA, na katerih je naslonjeno jekleno paličje, ki sestoji iz zgornjega in spodnjega pasu, stebričkov in diagonal iz jeklenih kvadratnih oziroma pravokotnih votlih profilov. Zgornji pas paličja je prečno zavetrovan s trikotnimi ročicami iz jeklenih kvadratnih votlih profilov. Vertikalna zavetrovanja konstrukcije v obeh smereh so izvedena iz centričnih diagonalnih povezij, kot tudi strešna zavetrovanja. Na strešne okvirje (zgornji pas paličnih nosilcev) so izvedene strešne letve, kot ''gerberjevi'' nosilci. Streha v naklonu 2° je pokrita z jekleno trapezno pločevino.

V letu 2016 je investitor zaradi odkupa objekta in novih tehnoloških zahtev naročil konstrukcijsko analizo obstoječega objekta. Predvsem gre za izvedbo novih mostovnih dvigal v kleti in v pritličju, novih tehnoloških obtežb ter upoštevanja novih standardov EUROCODE, ki veljajo za gradbene konstrukcije, saj je bil objekt projektiran in izveden pred tem.

No Comments Yet.

Leave a reply