Modularni objekt Freiburg

  • 444
  • 555
  • 333
  • 111
  • 121
  • 12221

Za pogodbenega investitorja iz Nemčije je bil za naročnika REM d.o.o. analiziran modularni kontejnerski objekt v mestu Freiburg. Analiza kontejnerskih objektov je obsegala deset modularnih kontejnerskih enot, ki so višinsko opredeljene v P+1. Posamezna modularna enota sestoji iz konstrukcije poda, stebrov in konstrukcije stropa. Konstrukcijo poda sestavljajo vzdolžni in prečni, zunanji  hladno oblikovani jekleni profili višine 170 mm in debeline 3 mm.  V konstrukcijo poda so vgrajeni tudi notranji vmesni prečni hladno oblikovani jekleni ''U'' profili višine 150 mm, širine 40 mm in debeline 2,5 mm. Konstrukcijo stropa sestavljajo zunanji, obodni hladno oblikovani jekleni profili višine 280 mm in debeline 3 mm ter notranji vmesni prečni leseni profili dimenzij 50/80 mm. Stebri so prav tako zasnovani iz jeklenih hladno oblikovanih jeklenih profilov ''L'' oblike dimenzij 210*152*5 mm. Ob objektu so zasnovane horizontalne komunikacije v nadstropju, na katere je možen dostop preko enoramnih stopnic. Konstrukcija horizontalnih podestov v nadstropju in jeklene enoramne stopnice so zasnovane iz jeklenih hladno oblikovanih profilov ''U'' oblike, ki so preko jeklenih vročevaljanih kvadratnih votlih cevi podprti na točkovne armirano-betonske temelje.

No Comments Yet.

Leave a reply