PODJETNIŠKI INKUBATOR

Razširitev prostorskih kapacitet javnega zavoda – Podjetniški inkubator Kočevje se bo izvajala v več fazah, odvisno od potreb in povpraševanja. Idejna zasnova ureditve zemljišča glede na njegovo velikost in pozicijo nakazuje postavitev dveh med seboj pravokotnih objektov. Stavbi bosta med seboj povezani s kovinskim zastekljenim mostom. Objekta sta enakih tlorisnih dimenzij, etažne višine P+1. Prvi objekt je postavljen vzporedno s cesto in ima možnost širitve v vzdolžni smeri. Po obodu zemljišča je speljana dovozna pot, urejena so parkirišča za zaposlene in obiskovalce, ter manipulativne površine potrebne za proizvodne in storitvene dejavnosti, ki se bodo odvijala v objektu. V pritličju bo urejen glavni vhod z avlo, stopniščem in dvigalom, toplotna podpostaja ter poslovni prostori za proizvodno ali storitveno dejavnost. V nadstropju so prostori javnega zavoda PIK, sejna soba, predavalnica, garderobe, sanitarije, jedilnica s čajno kuhinjo, ter pisarniški prostori za potrebe proizvodno storitvenih dejavnosti v pritličju. Izvedba strehe z dvokapno strešino omogoča ureditev dodatnih prostorov v podstrešni etaži.

Comments are closed.