Inotherm d.o.o. – PODEST KLIMATA NA STREHI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5

Jekleno nosilno konstrukcijo sestavljajo dva čelna okvirja v prečni smeri, dva palična nosilca v vzdolžni smeri ter vmesna povezovalna horizontalna nosilna konstrukcija. Čelni okvir v prečni smeri je zasnovan iz HEA stebričkov in HEA prečk. Palični nosilec v vzdolžni smeri premošča razdaljo 12. metrov.. Le ta je sestavljen iz spodnjega nateznega pasu iz tipskih vročevaljanih profilov HEA, zgornjega tlačenega pasu iz pravokotnih votlih cevi, vmesnih strebičkov in diagonal prav tako iz kvadratnih votlih cevi. Stabilnost paličnega nosilca izven svoje ravnine je zagotovljena s trikotnimi okvirji iz HEA profilov in pravokotnih votlih cevi. Horizontalna nosilna konstrukcija je izvedena iz HEA profilov, horizontalna povezanost konstrukcijskih elementov pa je zagotovljena s centričnimi diagonalnimi povezji.  Dostop do zasnovane konstrukcije je zagotovljen preko jeklenih stopničk iz obstoječe strehe, na območju dostopnih površin se izvedejo pohodne rešetke.

No Comments Yet.

Leave a reply