OBJEKT ŠTERN d.o.o. – LJUBLJANA

  • 2015_8_13
  • 2015_8_14
  • 2015_8_15
  • 2015_8_1
  • 2015_8_2
  • 2015_8_3
  • 2015_8_4
  • 2015_8_5

Poslovno stanovanjski objekt je temeljen na armiranobetonskih pilotih, ki segajo v globino do 16 metrov. Piloti so med seboj ortogonalno povezani v obeh smereh z armiranobetonskimi temeljnimi gredami, ki so  integrirane v talno armiranobetonsko ploščo. Nosilna konstrukcija poslovno stanovanjskega objekta je izvedena po sistemu nosilnih armirano-betonskih sten in plošč, ki so zasnovane in izvedene kot monolitne. Znotraj objekta so poleg nosilnih sten izvedene tudi posamezne predelne stene iz različnih materialov. Notranje stopnišče je zasnovano kot jeklena konstrukcije, vpeta med armiranobetonske stene stopniščnega jedra.  Med ramami stopnic je umeščena jeklena konstrukcija dvigala. Okrog objekta v pritličju so zasnovani konzolni jekleni nadstreški, konzolni nadstrešek pa je zasnovan tudi nad drugim nadstropjem, nad izhodom na zunanjo teraso. Na strehi objekta je izvedena jeklena konstrukcija, ki služi kot podkonstrukcija fasade, ki zakriva strojno in tehnološko opremo, potrebno za mehansko prezračevanje objekta.

No Comments Yet.

Leave a reply