MELAMIN d.d. – OBJEKT KLAS

  • 2016_2_2
  • 2016_2_1
  • 2016_2_3
  • 2016_2_4
  • 2016_2_5

Rekonstrukcija objekta, ki je izveden kot pretežno okvirna armiranobetonska konstrukcija s stebri in prečkami, ki so med seboj horizontalno povezani preko togih diafragem (armiranobetonskih plošč), je bila izvedena na podlagi temeljitih analiz posameznih možnih variant rekonstrukcije. Tehnično in ekonomsko najoptimalnejša je bila izbrana varianta rekonstrukcije, ki predvidi pretvorbo obstoječega okvirnega nosilnega sistema v pretežno stenasti nosilni sistem.

Rekonstrukcija objekta zajema odstranitev silosa v notranjosti objekta in povezavo obstoječih armiranobetonskih medetažnih plošč, dodajanje sten (in ustrezno temeljenje pod njimi) po fasadi in notranjosti objekta ter manjša sanacijska dela na obstoječih stebrih.

Zaradi prejšnje namembnosti objekta (mlin za žito skupaj s skladišči), se znotraj objekta nahaja armiranobetonski silos, ki prekinja medetažne plošče na teh delih. Z dodajanjem novih armiranobetonskih sten po fasadi in v notranjosti objekta ter novimi povezavami v prekinjenih armiranobetonskih ploščah, se zagotovi pravilnost konstrukcije po tlorisu kot tudi po višini. Sanirana, zadostno duktilna konstrukcija je tako tlorisno pravilna v obeh ortogonalnih smereh, vertikalno zvezna od temeljev do vrha, togosti in mase pa so konstantne po nadstropjih.

No Comments Yet.

Leave a reply