KULTURNI DOM MOZELJ

  • 2012_6_!
  • 2012_6_1
  • 2012_6_2

Prenova objekta je zajemala sanacijo obstoječih zidov, sanacija obstoječih lesenih stropov in sanacija vlage.

Obstoječa tlorisna zasnova objekta se je izkazala kot ugodna za prevzem pričakovanih statičnih in potresnih obtežb. Vsi opečnati ali mešani nosilni  zidovi v pritličju so bili ojačani z injektiranjem cementne silikatne injekcijske mase. Leseni sovprežni stropovi pa so bili ojačani  z armiranim estrihom in mozničenjem v obstoječe tramove. V zidove, v višini stropov so bili po zunanjem obodu montirani sistemi jeklenih nateznih vezi. Na mestu medetažnim opečnih obokov, so bili težki nasipi zamenjani z vložki iz lahkega betona, ki so zaključeni z armiranim estrihom in primerno sidrani v okoliške zidove. Izvedena je bila horizontalna povezava objekta v višini stropnih konstrukcij. Nad pritličjem, na mestu izvedbe armiranobetonske plošče, so bili dodani novi tlaki. Na mestu lesenih stropov, se je medetažna konstrukcija odstranila do nosilnih stropnikov. Stropniki so bili ustrezno očiščeni oziroma zamenjani, tako da se je izvedla nova sovprežna konstrukcija in finalni tlaki. Na novo izvedena strešna konstrukcija ima enak naklon kot predhodna.

Problem vlage na pritličnih zidovih in kleti je bil posledica kapilarnega dviga vlage iz terena kot tudi dotrajane kanalizacijske napeljave in ne vodotesnih peskolovov. Vzdolž vseh zunanjih delov objekta je bila zasnovana drenaža kombinirana z vgradnjo vertikalne hidroizolacije folije. Obnovljeni so bili peskolovi ter sistem odvodnjavanja meteornih voda. Pri vseh nosilnih notranjih in zunanjih zidovih v višini tlaka je bila zasnovana horizontalna hidrofobna bariera.

No Comments Yet.

Leave a reply