HIŠA K

  • 2015_1_3
  • 2015_1_6
  • 2015_1_1
  • 2015_1_4
  • 2015_1_5

Enodružinska stanovanjska hiša je programsko sestavljena iz dveh objektov, osnovni objekt je stanovanjska hiša z bivalnimi prostori, sekundarni objekt je prizidek s spremljajočim pomožnim programom. Oba objekta sta temeljena na armiranobetonski temeljni plošči, na predhodno utrjenem kamnitem nasutju, podložnim betonom in sloju toplotne izolacije. Vertikalno nosilno konstrukcijo predstavlja klasično zidovje iz opeke z vertikalnimi in horizontalnimi armiranobetonskimi vezmi. Medetažna nosilna konstrukcija je armiranobetonska z odprtinami za vertikalno komunikacijo. Strešno konstrukcijo nad osnovnim objektom hiše predstavlja lesena simetrična dvokapnica, streha nad sekundarnim objektom, pa je zasnovana iz primarnih jeklenih HEA profilov in sekundarnih lesenih gredic in je ravna z minimalnim naklonom.

No Comments Yet.

Leave a reply