GIMNASTIČNI CENTER VIČ

Za investitorja je bila za ta objekt iz naše strani narejena recenzija gradbenih konstrukcij. Objekt je funkcionalno razdeljen na osrednji del, katerega predstavlja športna dvorana in na del s športnimi, bivanjskimi ter poslovnimi prostori na južnem in vzhodnem delu. Osrednja športna dvorana meri 54,0 m x 35,0 m. Nad dvorano poteka pas bivanjskih prostorov. Ta pas je podprt z armiranobetonskimi stenastimi nosilci. Na južni strani objekta je s steno po celotni višini od dvorane ločen del s športnim in upravnimi prostori. Na vzhodni strani objekta se nahaja pas tribun, dodatnih športnih površin in bivanjskih prostorov pod streho. Celoten objekt je zasnovan kot mešan konstrukcijski sistem sestavljen iz armiranobetonskih okvirjev in sten. Objekt je temeljen na armiranobetonskih pilotih, kateri so med seboj povezani s temeljnimi gredami, le te pa so integrirane v armiranobetonsko talno ploščo. Nosilno konstrukcijo strehe nad dvorano predstavljajo jekleni palični nosilci, ki premoščajo razpon 36 m. Strešni nosilci so zavetrovani in bočno podprti na bolj toge armiranobetonske elemente.

Comments are closed.