DVOJČEK GAJ KOČEVJE

  • 2013_1_1
  • 2013_1_6
  • 2013_1_3
  • 2013_1_4
  • 2013_1_5

Individualne enonadstropne hiše, med seboj enakega videza, tlorisnih dimenzij in višinskih gabaritov, so med seboj v zamaknjenem odnosu glede na sosednji objekt.

Bivalni prostori objektov so južno orientirani in v neposredni povezavi z vrtnim delom parcele. V pritličju se poleg bivalnih prostorov nahaja se delovna soba, kopalnica, prostor za energetiko ter vetrolov z garderobo. V nadstropju so urejeni trije spalni prostori, dve kopalnici ter shramba. Na podstrešju je načrtovana delovna soba, kopalnica in terasa. Vertikalna komunikacija, stopnišče, je oblikovano in pozicionirano kot ambientalni element prostora. Umeščeno je v sam center tlorisa in s tem omogoča boljšo povezavo znotraj objekta, med posameznimi etažami.

Nosilna konstrukcija objekta je zasnovana in izvedena iz armiranega betona. Temeljenje objekta je zasnovano na temeljni plošči, vertikalno nosilno konstrukcijo predstavljajo armiranobetonske stene, horizontalne pa armiranobetonske plošče. Streha je izvedena kot ravna streha.

No Comments Yet.

Leave a reply