KULTURNI DOM KOČEVSKA REKA

  • 2013_2_1
  • 2013_2_2
  • 2013_2_3
  • 2013_2_7
  • 2013_2_4
  • 2013_2_6

Objekt športne dvorane in konstrukcija večnamenskega objekta z razstavnim prostorom sta temeljena na armiranobetonski temeljni plošči nad slojem termoizolacije. Kot zaščita pred zmrzovanjem, se toplotna izolacija razširja izven gabaritov armiranobetonske temeljne plošče. V območju z stika z obstoječim objektom se razlika v nivoju kletne etaže premosti s stopničenjem podbetona tako, da se prepreči vpliv novih temeljev na stene kleti obstoječega objekta in omogoči kontinuirni prehod do nivoja nove temeljne plošče objekta.

Objekt športne dvorane s pripadajočimi prostori je zasnovan s sistemom armiranobetonskih sten po obodu objekta. Medetažna plošča je zasnovana nad delom objekta kot strešna armiranobetonska plošča v navezavi na večnamenski objekt in v navezavi na obstoječi objekt. Osnovna strešna konstrukcija nad športno dvorano je izvedena z »A« nosilci iz lepljenega lesa, ki se preko jeklenih čevljev naslanjajo na obodne armiranobetonske stene. Nosilci so postavljeni v rastru 3,07 m. Strešna konstrukcija je v vzdolžni smeri povezana z lesenimi gredami. Športna dvorana je krita s pločevinasto kritino, ki se namesti na povezovalne lesene grede. Kritina je izvedena v naklonu 6°.

Tudi konstrukcija večnamenskega objekta z razstavnim prostorom je zasnovana kot sistem armiranobetonskih sten. Medetažna konstrukcija in strešna, delno poševna, plošča sta zasnovani kot armiranobetonski monolitni in slonita na armiranobetonskih stenah objekta. Strešna konstrukcija z naklonom 42° je lesena. Strešna konstrukcija sloni na armiranobetonski plošči nad oziroma armiranobetonskih stenah po obodu objekta. Vzdolžne lege se sidrajo v armiranobetonske konstrukcije. Vsak špirovec je nad nivojem vmesnih leg povezan s škarniki. Armiranobetonska stenska konstrukcija in konstrukcijska celota sta konstrukcijsko dilatirani od obstoječega objekta, ki se je izvedel v fazi 1.

No Comments Yet.

Leave a reply