Nerazvrščeno

VEČSTANOVANJSKE STAVBE NA JURČKOVI CESTI – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – PROJEKTIRANJE PZI

Na podlagi arhitektonske zasnove je potrebno izdelati načrt gradbenih konstrukcij PZI za objekt JURČKOVA v Ljubljani. Predmetni načrt predstavlja novogradnjo večstanovanjskih stavb z oznakami A, B, C, D, E, F, G in H. Kompozicijo stavb tvori osem posamičnih enakovrstnih večstanovanjskih stavb tipa vila blok, vsaka kvadratnega tlorisa konstrukcije dimenzij osno 20,8 x 20,8 m, v…
Preberite več