Svetovalni inženiring

Nudimo vam storitev inženirskega svetovanja, s katerim se dosegajo cilji kakovostne končane gradnje in končanje investicijskega ciklusa
po vnaprej pripravljenem finančnem in terminskem planu.

Svetovalni inženiring obsega naslednje dejavnosti:

  • svetovanje pri optimalno zastavljeni projektni nalogi
  • svetovanje pri izdelavi analize prostorskih zmožnosti načrtovane gradnje
  • priprava investicijskega programa s preučitvijo zmožnosti pridobivanja subvencij oziroma ugodnih posojil
  • sodelovanje pri izbiri načina gradnje objekta in projektiranju
  • strokovno in pravno svetovanje pri razpisni dokumentaciji in vrednotenju ponudb
  • svetovanje pri pripravi pogodb in nadzor nad njihovim upoštevanjem
  • nadzor nad gradnjo
  • strokovno vodenje projekta in investicije
  • svetovanje pri kvalitetnem in tehničnem pregledu objekta