Strokovni nadzor

Izvajamo strokovni nadzor, za katerega je naše podjetje registrirano in usposobljeno. V času našega delovanja smo uspešno nadzirali gradnjo vseh vrst objektov.

Aktivnosti strokovnega nadzora:

 • strokovni nadzor kakovosti vseh izvedenih del
 • strokovni nadzor nad gradnjo in posameznimi deli skladno z zakonodajo in projektno dokumentacijo
 • nadzor celotne investicije
 • aktivno sodelovanje pri poteku gradnje, obveščanje investitorja o spremembah, nepravilnostih in pomanjkljivostih
 • tehnična in pravna pomoč pri izbiri kompetentnih izvajalcev posameznih del
 • koordinacija del med posameznimi izvajalci
 • analiza in ocena ponudb za izvedbo del
 • terminski nadzor
 • sodelovanje na projektnih sestankih
 • nadzor nad vodenjem gradbene knjige
 • pomoč pri pripravi obračunske situacije
 • sodelovanje pri kvalitetnim pregledu
 • sodelovanje pri tehničnem pregledu
 • pomoč pri pridobivanju uporabnega dovoljenja