VSO NA PERUZZIJEVI ULICI

  • 2011_02_6
  • 2011_02_7
  • 2011_02_1
  • 2011_02_2
  • 2011_02_3
  • 2011_02_4
  • 2011_02_5

Nosilna konstrukcija stanovanjskega objekta je zasnovana z nosilnimi armiranobetonskimi elementi. Armiranobetonske plošče predstavljajo medetažno in strešno nosilno konstrukcijo. Vertikalno nosilno konstrukcijo predstavljajo armiranobetonske stene oziroma stenski slopi. Notranje nenosilne pregradne stene in fasadne stene so pozidane naknadno z opečnatim modularnim zidakom. Predelne stene so izvedene iz porolita. Zaradi pričakovanih pomikov armiranobetonskih medetažnih plošč, so stiki montažnih sten s stropno ploščo izvedeni z dilatacijo.

No Comments Yet.

Leave a reply