VSO OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

 • Y
 • YYY
 • YY
 • YAAAA
 • YA
 • YAYA
 • YYA
 • YAY
 • YYYA
 • 2016_09_3
 • 2016_09_4
 • 2016_09_2
 • 2016_09_1
 • 2016_09_5
 • 2016_09_6
 • 2016_09_7
 • 2016_09_8
 • 2016_09_9

Kompleks večstanovanjskih stavb Ob Dolenjski železnici sestavljajo štiri stanovanjski objekti; stavbe A, B in C so enakih tlorisnih gabaritov z zaobljenima vogaloma na SV in JZ. Tlorisni gabarit stavbe D je pravokoten s prav tako zaobljenima vogaloma na SV in JZ. Vertikalno nosilno konstrukcijo objektov predstavljajo armiranobetonske stene. Kvaliteta uporabljenega betona v stenah pritličja je boljše kvalitete. Horizontalno nosilno konstrukcijo objektov predstavljajo armiranobetonske plošče, ki so podprte na vertikalne nosilne konstrukcije. Vertikalna komunikacija v objektu je mogoča preko stopnišča. Konstrukcija stopnic, podestov in dvigalnega jaška je prav tako armiranobetonska. Objekti so temeljeni na armiranobetonskih pilotih, kateri so na vrhu integrirani v armiranobetonske temeljne grede. Pri zunanjih terasah se prav tako izvedejo temeljen grede, na katerih sloni armiranobetonska plošča.

No Comments Yet.

Leave a reply