ŠPORTNA DVORANA IN VRTEC SODRAŽICA

 • 2012_10_1
 • 2012_10_2
 • 2012_10_3
 • 2012_10_4
 • 2012_10_8
 • 2012_10_7
 • 2012_10_6
 • 2012_10_5
 • 2012_10_9
 • 2012_10_12
 • 2012_10_10
 • 2012_10_11
 • 2012_10_13

Nosilna konstrukcija športne dvorane je armiranobetonska montažna. Rastri med stebri v vzdolžni smeri znašajo 7,2 metra, v prečni smeri pa 25,8 metra. Osnovna strešna konstrukcija objekta je izvedena s prednapetimi armiranobetonskimi ''A'' nosilci, ki se naslanjajo direktno na armiranobetonske stebre. Konstrukcija je v vzdolžni smeri povezana z armirano betonskimi ''T'' nosilci. Sekundarna strešna konstrukcija je izvedena z montažnimi armiranobetonskimi gredami. Terciarna lesena konstrukcija strehe se izvede s špirovci na razmaku 0,8 metra. Strešna kritina je jeklena trapezna pločevina z obrizgom proti kondenzu.

Vezni del športne dvorane in dozidava igralnic vrtca sta zasnovana kot sistem armiranobetonskih sten. Stenska konstrukcija je konstrukcijsko dilatirana od obstoječega objekta šole, vrtca in športne dvorane. Medetažna nosilna konstrukcija je armiranobetonska plošča, ki se naslanja na armiranobetonske stene oziroma v stene integrirane nosilce. Strešna konstrukcija je lesena. Tudi tu je strešna kritina trapezna pločevina z obrizgom proti kondenzu. Vezni del je temeljen na armiranobetonskih pasovnih temeljih. Nad pritličjem je izvedena armiranobetonska plošča, ki konzolno sega v telovadnico. Dostop v galerijo, umeščeno na konzolni del, je urejen preko stopnišča v predprostoru. Zaradi požarnih zahtev je iz galerije urejen izhod na prostor preko požarnih stopnic.

Vrtcu je bila dodatno dozidana še jedilnica. Konstrukcija objekta je sestavljena iz armiranobetonskih sten in je konstrukcijsko dilatirana od obstoječega objekta šole in vrtca. Pritličen objekt je prekrit z armiranobetonsko strešno ploščo v naklonu, katera se naslanja na armiranobetonske stene oziroma integrirane nosilce. Objekt je temeljen na armiranobetonski pasovnih temeljih.

No Comments Yet.

Leave a reply