REM d.o.o. – ADCO

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

Za pogodbenega investitorja iz Nemčije so bili za naročnika REM d.o.o. analizirani možni sestavi modularnih kontejnerskih enot na območju osrednje Nemčije. Detajlno je bila analizirana ena modularna enota. Posamezna modularna enota se sestoji iz konstrukcijskega poda, stebrov in konstrukcijskega stropa. Konstrukcijo poda sestavljajo vzdolžni zunanji hladno oblikovani jekleni profili dimenzij 132*120*3 mm, ki so ob ležiščih dodatno ojačeni z hladno oblikovanim ''U'' profilom 70*93*50*4 mm. Prečni zunanji hladno oblikovani jekleni profili so dimenzij 132*120*4 mm. V konstrukcijo poda so vgrajeni še notranji vmesni prečni hladno oblikovani jekleni ''U'' profili višine 102 mm, širine 40 mm in debeline 2,5 mm. Konstrukcijo stropa sestavljajo zunanji obodni hladno oblikovani jekleni profili višine 195 mm in debeline 3 mm ter notranji vmesni prečni leseni profili dimenzij 50/80 mm. Stebri so zasnovani iz jeklenih hladno oblikovanih jeklenih profilov ''L'' oblike dimenzij 200*150*3 mm. Analizirani so bili možni sestavi modularnih kontejnerskih enot v tlorisnem številu ''m x n'', pri tem, da je bila določena višinska omejitev konstrukcije, ki znaša P+2. Posebej je bila za fazo montaže in fazo uporabe izdelana FEM (Finite Element Method) analiza konstrukcije poda.

No Comments Yet.

Leave a reply