POKRITA JAHALNIKA KOČE

  • 2015_9_22
  • 2015_9_1
  • 2015_9_2
  • 2015_9_3
  • 2015_9_4
  • 2015_9_5
  • 2015_9_6
  • 2015_9_7
  • 2015_9_8
  • 2015_9_9

Objekt, ki služi kot pokrita konjska maneža in je tlorisnih dimenzij 36,40 x 68,50 m je temeljen na armiranobetonski temeljni plošči debeline 35 cm,, na podlagi iz podložnega betona, ki je vgrajen na predhodno utrjenem gramoznem nasutju. Vertikalno nosilno konstrukcijo na večjem delu objekta predstavljajo armiranobetonski okvirji, ki so sestavljeni iz stebrov 30/50 cm in prečk 30/50 cm oziroma 30/30 cm. Na nekaterih deli, med osmi 9 in 15 oziroma 12 in 15 je ta okvir zasnovan le z enim notranjim stebrom 30/50 cm in prečko 30/50 cm oziroma 30/30 cm. Na drugi strani je okvir na teh mestih vpet v vzdolžne armiranobetonske stene debeline 25 cm. Okvirji, ki so postavljeni v rastru 4,75 m oziroma 5,75 m v zadnjem polju, so vzdolžno povezani z armiranobetonskimi nosilci 20/30 cm. Na začetku in koncu objekta je zasnovana armiranobetonska prečna stena debeline 25 cm. V zadnjem delu objekta je zasnovana in izvedena galerija, ki je podprta na kolonado stebrov v predzadnji osi in steno v zadnji osi. Na armiranobetonske okvirje so montirani leseni, lepljeni in ukrivljeni nosilci, konstrukcijsko opredeljeni kot tročlenski lok. Nosilci so spremenljive višine.  V podaljških teh nosilcev se proti kapi strehe izvedejo leseni lepljeni nosilci dimenzij 18/28 cm, ki so vmesno podprti z dvema sohama 18/18 cm. Glavno prečno leseno strešno konstrukcijo v osi 1 in 15 predstavljajo leseni lepljeni nosilci dimenzije 18/20 cm. Med glavno nosilno konstrukcijo se izvedejo strešne letve dimenzije 18/24 cm, ki so razporejene v rastru 1,20 m. Sohe, ki podpirajo glavne podaljšane lesene lepljene nosilce so vzdolžno horizontalno zavetrovane z centričnimi tlačnimi diagonalami dimenzij 10/18 cm. Strešna konstrukcija je zavetrovana s centričnimi diagonalnimi povezji iz jeklenih polnih palic.

No Comments Yet.

Leave a reply