OŠ ZBORA ODPOSLANCEV – PROTIPOTRESNA SANACIJA

 • 2014_72_9
 • 2014_72_8
 • 2014_71_3
 • 2014_71_4
 • 2014_71_1
 • 2014_71_2
 • 2014_72_1
 • 2014_72_2
 • 2014_72_3
 • 2014_72_4
 • 2014_72_5
 • 2014_72_6
 • 2014_72_7_Najvec mase zaniha v smeri X

Stavba je zgrajena iz treh, med seboj povezanih, traktov: A, B in C. Po višini vsi trije deli stavbe obsegajo pritličje in nadstropje z etažnimi višinami od 2,7 m do 4,0 metra. Trakt B predstavlja šolsko stavbo in se navezuje na povezovalni hodnik, ki vodi do telovadnice ter naknadno prizidanega dela za potrebe kuhinje. V traktu C se nahaja osrednja avla osnovne šole.

Pri rekonstrukciji objekta, zgrajenega v času, ko še ni bilo veliko znanega o potresni obtežbi, sta problem velik povzročala predvsem trakta A in C, saj razporeditev nosilnih sten narekuje izključno prevzemu vertikalnih obremenitev. Trakta A in C sta zasnovana kot stenasti konstrukciji. Vertikalno nosilno konstrukcijo predstavljajo armiranobetonske stene, horizontalno nosilno konstrukcijo pa armiranobetonski rebrasti stropovi in armiranobetonske plošče, izvedene na različnih nivojih. Trakta A in C sta temeljena na pasovnih temeljih. Na območju stika z osrednjim traktom B, je temeljenje izvedeno preko armiranobetonske kinete. Glavni prečni temelji so preko ožjih temeljev in temeljnih gred povezani v celoto. Za potrebe rekonstrukcije so bile dodane nove stene v pritličju oziroma v vseh etažah, le te pa se sidrajo v obstoječe nosilne elemente. Predvidena je tudi izvedba nova armiranobetonske talne plošče, predvsem zaradi nezmožnosti ojačanja obstoječih temeljev in zaradi potencialnega izboljšanja energetskih lastnosti objekta v primeru vgradnje nove toplotne izolacije pod njo.

Osrednji trakt B je zasnovan in izveden kot okvirna armiranobetonska konstrukcija; 10 okvirjev v prečni in 2 okvirja v vzdolžni smeri. Nekatera polja med okvirji so pozidana z opečnimi polnimi iz modularnih opečnih blokov. Stropna in strešna konstrukcija trakta B sta izvedena kot rebričasta stropova. Objekt je prav tako temeljen na armiranobetonskih pasovnih temeljih. Zaradi neustrezne potresne odpornosti objekta (prekoračena upogibna nosilnost armiranobetonskih okvirjev, premajhna togost nadomestnih tlačnih diagonal v opečnem polnilu), se opečna stenska polnila zamenjajo z novimi armiranobetonskimi stenami.

No Comments Yet.

Leave a reply