OŠ STARA CERKEV

Pri požaru je bilo v celoti uničeno nadstropje zgrajeno v 2. Fazi – dilatacija ob stari šoli. Pritličje tega dela objekta ni pogorelo, je pa bilo poškodovano pri gašenju požara, stene in tlaki so prepojeni z vodo. Pritličje pod pogorelim delom je prenovljeno, pogorelo nadstropje pa je novo. Novi del objekta je tako urejen na podlagi že obstoječih zidov in prostorov. Njegova oblika se navezuje na ohranjeni del šole. V višino ga ne presega. Novi del strehe je opečnat,  sestavljena dvokapnica, enakega naklona kot ohranjeni del strehe. Glavna dva vhoda v šolo sta poudarjena s preprostima ravnima nadstreškoma. Linije in dimenzije oken sledijo oknom v ohranjenem delu šole.

No Comments Yet.

Leave a reply