NADSTREŠNICA KOČEVSKA REKA

  • 2013_8_1
  • 2013_8_2
  • 2013_8_3
  • 2013_8_4
  • 2013_8_5
  • 2013_8_6
  • 2013_8_7

Za investitorja SNEŽNIK SINPO d.o.o. iz Kočevske Reke pri Kočevju je bila analizirana lesena konstrukcija za pokritje delnih lesenih produktov. Nadstrešnica je tlorisnih gabaritov 12,00 x 16,80 m ter višine  7,10 m. Konstrukcija sestoji iz štirih prečnih lesenih okvirjev v rastru 5,60 m. Vmesna okvirja sta zasnovana kot dvojni trikotni vešali, ki podpirata vzdolžne lesene lege. Stabilnost objekta v vzdolžni smeri je zagotovljena z lesenimi ročicami, v prečni pa preko tlačnih ekscentričnih lesenih povezji. Strešna konstrukcija je zasnovana v enokapnem blagem naklonu.

No Comments Yet.

Leave a reply