NADSTREŠEK KOLESARNICA M

  • 64457457
  • 2014_6_1
  • 2014_6_2
  • armatura

Armiranobetonski objekt kolesarnice oziroma nadstreška za dva avtomobila je temeljen na armiranobetonski talni plošči, ki je zaradi previsnega dela strehe zvedena malo širše, kot znaša gabarit objekta kolesarnice. Na armiranobetonske stene objekta kolesarnice je izvedena strešna plošča , ki zaradi pokritja dveh parkirnih mest sega v konzolo 6,00 m. Strešna plošča je zasnovana, delno kot polna armiranobetonska plošča debeline 30 cm, v delu, na koncu konzole pa tudi kot votla plošča z vstavljenimi PVC cevmi fi 20 cm, okrog katerih so izvedeni potopljeni ojačeni nosilci, ki povezujejo spodnjo in zgornjo ploščo debeline 5 cm med seboj.

No Comments Yet.

Leave a reply